Verksamhetsberättelse FST – del 1

Här är sammanfattning av medlemsverksamhet i Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. under år 2015. Det är många olika saker. Lång video med Janne Kankkonen, från medlemsträff 20.3 i FST-kansliet i Helsingfors. Material för årsmöte kommer publiceras på webbsida, Teckeneko ca 2 veckor före årsmöte.