Verksamhetsledarens hälsning

Här berättar jag om mina arbetsuppgifter och vad jag har gjort under året 2019.

Som verksamhetsledare har jag huvudansvar för STEA verksamheten, som är verksamhet för äldre finlandssvenska teckenspråkiga – över 50 åringar. Jag samordnar verksamheten och arrangerar träffar där dessa personer kan träffa varandra och få kamratstöd.

STEA verksamheten är mitt huvudansvar, men jag stöder och ansvarar även för föreningen Finlandssvenska Teckenspråkiga r.f:s allmänna verksamhet. Jag representerar föreningen i olika sammanhang, under tillfällen där finlandssvenska teckenspråkigas intressebevakning eller ärenden behandlas. Till exempel representerar jag föreningen i FPA:s samarbetsnätverk för tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Jag representerar ibland ensam eller tillsammans med FST:s styrelse, styrelsen representerar även på evenemang och möten utan mig.

Jag sköter även föreningens förvaltning tillsammans med styrelsen. Jag deltar på styrelsemöten och skriver protokoll. Under styrelsemötena delar jag information och nyheter med styrelsen, samt får uppgifter från styrelsen. Jag planerar även flera evenemang och medlemsträffar i samarbete med styrelsen.

Vad har jag gjort under 2019?

  • 3 tematräffar under våren (1 träff blev inställd) som behandlade varierande ämnen. Under träffarna fick deltagarna information på sitt eget modersmål och kamratstöd på finlandssvenskt teckenspråk.
  • Regionala forum i mars. Finska regionala forum den 15 mars blev annullerat, men den svenska regionala forum arrangerades som planerat den 14 mars.  
  • Olika aktuella ärenden och intressebevakning för finlandssvenska teckenspråkiga och döva. Till exempel ärendet om diakoni och dövpräst.
  • Deltog i styrelsemöten, och skrev protokoll.
  • Samarbetat med styrelsen och andra anställda för att ordna evenemang och andra små saker.
  • I mitt vardagsarbete ingår även många förvaltnings- och administrationsärenden.

Jag brukar inte arbeta ensam. Jag har varit i kontakt och samarbetat mycket med styrelsen. Jag har även arbetat mycket med Annika Aalto från Dövas förbund. Jag har haft mycket kontakt med Annika, delat information och samarbetat angående intressebevakning för finlandssvenska teckenspråkiga.

Nu har jag börjat planera inför hösten. Under hösten kommer vi att ha 4 STEA tematräffar, vi ordnar fler träffar samt möjligen en utfärd till Österbotten. Vi kommer även att planera höstens större evenemang med styrelsen.

Jag önskar er alla en trevlig sommar, och hoppas vi ses på de olika evenemangen!

Med stöd av veikkaus intäkter