Workshop om föreningens framtid

FST håller Framtid workshop för föreningens medlemmar i Noux 2.2.2019 (Plats: Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, Kyrkslätt)

Program:
kl 9.45-16.00

Vad gör vi under dagen?
Vi får trevlig samvaro, träffa andra personer, gå ute och njuta av fin natur, grupparbete och mycket diskussioner. Tiina Hedrén från Dövas Förbund kommer med och leda gruppdiskussion. Vi har olika diskussions-aktiviteter.

FST ordnar buss transport från Borgå till Noux och tillbaka. Buss stannar i Dickursby, Ljusa huset och i Esbo centrum. Tidtabell skickar till dem som anmält sig för bussresan.

Pris: (ingår lunch buffet, eftermiddag smögåskaffe, buss)
10e vuxen
5e barn

Anmäl dig senast söndag 27.1 till Cecilia Hanhikoski (cecilia.hanhikoski@dova.fi). Berätta också var du stiger på buss och om du har special kost.

Vi ses i Noux 🙂