Direktsändning från regionala forum

Regionala forumet i Helsingfors
Svensk introduktionsdag torsdagen den 14.3.2019 kl. 10-15
Kuutio, 3 vån. Köpkroken 1, 00700 Helsingfors

Program
10.00-10.15 Välkomstord – dagens moderator Håkan Westerholm
10.15-10.45 Hälsningar av Finlands Dövas Förbund, Föreningen Finlands Dövblinda sr och Dövas Servicestiftelse
10.45- 11.45 Vad pågår med social-och hälsovårdsreformen och landskapsreformen just nu?
Markku Jokinen
11.45-13.00 Lunch, självkostnadspris
13.00-13.45 Vad sker på svenska fronten?
Christina Gestrin, Nyland 2019
13.45-14.45 Diskussion om social-och hälsovårdstjänsterna ur finlandssvenska teckenspråkigas synvinkel
Tiina Hedrèn
14.45-15.00 Respons och avslutning

Det kan ske förändringar i programmet.