Medlemsträff – Dövundervisning 21.2

Istället för en medlemsträff har vi gjort en video som handlar om dövundervisning eftersom den fyller 175 år i år. Vi berättar om en liten del av historia på hur svenskspråkiga dövskolor har grundats, träffar en special sakkunnig på finlandssvenskt teckenspråk för att få veta mer om nutidens dövundervisning, intervjuer på några från Finland om deras tid på skolan och dövundervisning genom tider, och så avslutar vi med en minnestund för Alf Bjong och Åke Engman.

Vi har lottotävling fram till 28.2. Du kan delta i tävlingen genom att skicka in en bild på dig själv från din skoltid. Skicka till info@dova.fi

Vi lottar fram en vinnare under nästa medlemsträff! Vinnaren får boken  “Du måste vara döv för att förstå” som Birgitta Wallvik har skrivit.

Medverkande i programmet:
Robin Hänninen, Maja Andersson, Annika Aalto, Janne Kankkonen,  Åke Uusimäki, Emmy Nyström, Sigrid Häggblom, Lycke Karlsson, Berit Petäjäinen.