Medlemsträff med Petra om konst

Medlemsträff med information och föreläsning om dövas erfarenhet och identitet i konst med Petra Juva.

Obs! Direktsändning med Petra kommer inte att sparars, endast en omarbetad version med medlemsinfo kommer att sparas.

Program:
Kl. 15.00 – ca 15-30 inloggning och fri diskussion via Zoom.
Kl. 15.30-15.45 FST information (direktsändning, som sparas i Teckeneko)
Kl. 15.45-16.00 Paus
Kl. 16.00-18.00 Föreläsning med tema dövas erfarenhet och identitet i konst, Petra Juva (via Zoom).