Medlemsträff Oktober

Sändningen börjar klockan 12.30

Tema: Föreningens framtid, vi diskuterar ur Finlands Dövas Förbundets föreningsprogrammets perspektiv