Årsmöte 19.3

Årsmöte hålls den 19 mars i Helsingfors Dövas Förenings lokal klockan 13.00.