Årsmöte Seinäjoki 9.4.2016

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. höll årsmöte i Seinäjoki, i samarbete med Seinäjoki Dövas Förening (Seinäjoen Kuurojen Yhdistys). Leila Kankkonen höll i mötet och Bror-Erik Majors satt vid sekreterarbordet. Verksamheten under 2015 presenterades, också bokslutet som revisorer har godkänt. Styrelsen förklarade situation om ekonomi och hur man ser på verksamhet under 2016 och kommande år 2017. RAY- stöd och även media-arbete ska sökas och hoppas på bidrag till finlandssvenskt teckenspråkig aktiviteter och informationsarbete.

Styrelse för 2016 valdes; ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka (2 år), Julia Småroos-Hirvelä och Lena Wenman är nya styrelsemedlemmar (2 år ledamot). Kvar för ett år i styrelsen är Robin Hänninen och Janne Kankkonen.

Avgående styrelsemedlemmar Stig Engblom och Ellinor Westerlund avtackades med biobiljetter, samma till mötesordförande och mötessekreterare. Lena Wenman som arbetat med projekt Accola blev också avtackad med en liten gåva.

Även om det inte var många på plats, vill styrelsen att alla medlemmar ska få information och skall publicera senare också alla material i text på www.dova.fi (t ex bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt budget).