Borgbacken

Barnprogram i Borgbacken

Träff plats 11 augusti kl 11.30

Vid huvudporten

Sista anmälningsdagen 28.7.2012

Till Brita Peura

E:post bribpe@hotmail.com