Diskussion med RAY om stöd till FST

I mars var Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. inbjudna till diskussionmöte med RAY övervakare Margita Nylander och nya förberedare Vesa Kurikka. Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka fick stöd av Johan Hedrén och Lena Wenman som båda har jobbat med RAYprojekt många år för Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Mötet med RAY har varit mest positiv och bra. Det kommer bli en ansökan om stöd under våren men med mer fokusering och prioritering till mindre arbetsområde. Vi jobbar vidare mot våra mål!