Finlandssvensk träff i ÅBO – Vappen med FST och FTF

Vi hade en fin dag med sol ute och varm och god gemenskap i Åbo Dövas Förening (Turun Kuurojen Yhdistys). Åtta medlemmar från Finlandssvenska dövas förening i Sverige kom med kryssningbåt på besök, vi hade mycket att berätta till varandra om vad som händer i Finland och i Sverige.

Janne Kankkonen och Liisa Halkosaari förklarade om syfte och mål med projekt LIVS, och att samarbete är viktigt för att få bra resultat av ”revitalisering” för finlandssvenska teckenspråket. Det är också viktigt att forskning om identitet och språk, med ett perspektiv från ”medborgarskap” visar på hur finlandssvenska döva personers situation kan vara svår och behöver stöd. När man är i en dubbel-minoritet kallas det också att ha flera identiteter – ”intersektionalitet”. Anna-Maria (Mia) Slotte är på sista del av sin forskningarbete om finlandssvenska döva som hon har intervjuat både i Sverige och i Finland. Till hösten kommer hon berätta mer om sin forskning, tillsammans med riksdagsledamot Mikaela Nylander som är ordförande i riksdagens teckenspråksnätverk.

Janne Kankkonen förklarade om sin tecknade bild av ”vattenkran som är stängd”, då staten inte ger stöd för minoritetspråk teckenspråk, och döva måste ”fly till annat land” precis som flyktingar som inte kan klara vardag liv i eget land. Det är brott mot mänskliga rättigheter!

Efter vårt program fick vi lunch med varm mat, och Åbo döva medlemmar kom in på förening, vi fick trevlig avslutning av dagen tillsammans.

DSC01581 DSC01513