Intoträff för seniorer

Hur göra och handla miljövänligt? Seniorinfo i Luckan.
Plats: Simonsgatan 8, 9 oktober kl 13-14.
Träff på platsen kl 12.30.
Anmäl till Lena Wenman
(sms 050-4057658) senast 4.10