LIVS-projekt första informationträff

LIVS (Lev i vårt språk) – projektet som har fått stöd för utbildningsprogram till teckenspråksinstruktörer, hade sitt första informationsträff 18.4.2016. På plats var riksdagsledamot Mikaela Nylander, som är ordförande i riksdagens nätverk för teckenspråken. Liisa Halkosaari och Janne Kankkonen berättade om arbetet i projektet, och hur man planerat för kursinnehållet. Den första träffen är redan planerad till augusti 2016.

Under informationsträffen berättades också kort om Carl Oscar Malm och om språkarbete med teckenspråk. Många finlandssvenska döva och deras familjer har haft svårigheter, det är svårt att komma till Finland om man inte har stöd för finska och svenska skriftspråk och ta del av samhällets information. Skriftspråket (svenska eller finska) påverkar också hur teckenspråket blir, ett exempel är ord som sätts ihop av två delar som Janne Kankkonen nu försöker beskriva och visa på olikheter mellan finskt och finlandssvenskt teckenspråk. KYL-SKÅP är ett sådant exempel. Det tecknas olika just för att orden ”KYL” och ”JÄÄ” betyder olika saker, även om själva saken – skåpet där maten förvaras kallt – är samma.

Janne Kankkonen påpekade också att ett litet språk behöver stöd och samarbete med ett större och starkare språk, ”ensamma klarar vi oss inte”. Carl Oscar Malm fick ett stort och viktigt stöd av J L Runeberg i början av arbetet med grundandet och utvecklingen av dövskolan i Borgå.