Media kurs höst 2011

Lär dig om dator, internet och att skapa video för internet

Kursen kostar 10 euro för senior och arbetslös, 20 euro för övriga.

Frågor och anmäla till e-post kurs@dova.fi ,

sms/3G video på nummer 050-4057658.

Anmäl
före 15.9!  detaljerad info efter anmälan!

OBS:  Kurs i 2 delar – du anmäler och deltar i två kursdelar

Södra Finland =24.9 (Esbo), 22.10 (Karis),19.11(Borgå)

Österbotten = del1  29.9 + 30.9 senior, 30.9+1.10 övriga (Vasa)

del 2 10.11 + 11.11 senior, 11.11 + 12.11 övriga (Jakobstad)