Nyheter 07/2011

1. Webb sida är ny i www.dova.fi

Vi har gjort ny förändring i hemsidan för förening Finlandssvenska egen webbsidan, du kan se i www.dova.fi. Där är nytt med kalender, nyheter och film. Vi förbättra hela tiden material där, det lönar sig att gå ofta och titta i hemsidan. Vi har också öppnat Facebook sida Finlandssvenska teckenspråkiga, du kan gå där och titta på information. Det är också lätt att skriva dina egna tips och kommentar för Facebook. Du kan gå in där och trycka ”gilla” knapp, då du får i fortsättning meddelande till din egen Facebook om det är nya saker på Finlandssvenska teckenspråkiga sidan.

2. Förmedling central har nya tider för kontakt – jourtider också

Den dejourerande förmedlingscentralen inleder sin verksamhet 1.3.2011 .. Centret för tolkningsservice för handikappade utvidgar sin förmedlingsverksamhet från och med början av mars då den dejourerande förmedlingscentralen inleder sin verksamhet. Under jourtiden mottas och förmedlas brådskande tolkningsbeställningar. En beställning är brådskande om situationen utgör ett hot mot hälsa eller säkerhet.

Kunden kan därtill kontakta den dejourerande förmedlingscentralen i övriga akuta fall, om han eller hon behöver en tolk för samma kväll eller följande dag. Det går också bra att meddela den dejourerande förmedlingscentralen om förändringar och annulleringar angående tolkningsbeställningar för samma kväll eller följande dag.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider

Man kan kontakta den dejourerande förmedlingscentralen per telefon, sms eller e-post på numren och e-postadressen reserverade för jourtjänsten:  •telefon 020 634 5598 •sms 020 634 5599

• e-post: paivystys@tulkkitilaus.fi

Den dejourerande förmedlingscentralen betjänar tider:

• må kl. 16–21
• ti kl. 16–21
• ons kl. 18–21
• to kl. 16–21
• fre kl. 16–21
• lö kl. 10–16
• sö kl. 12–16

Helgdagar (t.ex. på långfredagen) betjänar den dejourerande förmedlingscentralen enligt söndagsöppettiderna.

3. Valutfrågning i YLE med text och tecken

Yle har meddelat att den så kallade stora valutfrågningen kommer att sändas i repris försedd med teckenspråk lördagen den 16 april. Man försöker förse också den tecknade versionen med text.

Därtill kommer Yle att sända fyra andra stora valutfrågningar i repris med textning. Datumen för de textade sändningarna i repris är 18.3, 25.3, 1.4 och 15.4.