Polisens service på olika språk

Hur förverkligas polisens service på olika språk?

Polisstyrelsen genomför en undersökning under juni 2013 om hur medborgarna upplever att den språkliga servicen fungerar. Språken som tas upp i undersökningen är nationalspråken finska och svenska, samiska och teckenspråk.

Målet med undersökningen är att få veta hur många av er medborgare får information och service på det språk ni vill ha eller önskar att ha.

Länken till frågeformuläret hittar ni här http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1026726&chk=VPHM9KY3

Det finns frågor och olika alternativ till svar i formuläret. Tyvärr har vi inte resurs för att översätta frågorna men om ni känner att ni behöver stöd så kan ni ta kontakt med oss.