Teater Totti 25 år

25 år jubileumprogram.
Ljusa Huset Helsingfors, 12-14.10 2012.

Teater, seminarium, workshop – och fest! Mer om program och anmäla mm i :
www.dova.fi