Träff för seniorer – tema sömn

Att ha sömnproblem – om äldres sömn. Seniorinfo i Luckan.
Plats: Simonsgatan 8, tisdag 13.11, (kl 13-14.00)
Obs: Träff på platsen kl 12.30.
Anmäl gärna före till Lena Wenman
(sms 050-4057658) senast 5.11