Undersökning om tolkningstjänst

Svara på frågor senast 31.10

Finns på svenska

 

Frågenkät om tolkningstjänsten.

 

Finlands Dövas Förbund genomför en enkät-undersökning om hur det fungerar med tolkningstjänsten idag.

Gå in på:  http://www.kl-deaf.fi/sv-FI/ och därefter klicka på höger sida en direktlänk till enkät som heter ”Enkät om tolkningstjänsten”

Frågorna finns på svenska, svara senast 31.10.