Birgitta Wallvik in memoriam

Jag vill meddela sorgebud om Birgitta Wallvik som gick bort den 26 februari 2023, som blev 86 år. Birgitta Wallvik var otroligt aktivt person, väldigt länge sedan 80-talet, då arbetade hon som översättare hos SOK, och slutade hos dem för att fokusera på dövsamfundet och kämpade väldigt mycket för finlandssvenska döva.

Finlandssvenska döva och finlandssvenskt teckenspråk var hennes hjärtefråga, om jag minns rätt, det var 1982, Birgitta fick sin nuvarande persontecken, tidigare persontecken var lite besvärligt eftersom den bokstaveras B-W. Genom föreningskurs i Borgå, jag och några andra döva gömde vattnet i bänken. Vi döpte henne på plats, när Birgitta tecknade sitt nya persontecken. Den minns jag starkt fortfarande idag. Efter personteckendop började alla teckna Birgittas nya persontecken (W mot axeln).

Birgitta har deltagit med oss till många olika möten, träffar med bland annat politiker och andra viktiga personer. Om jag minns rätt genom ett möte med svenska folkpartiet lyckas Finlands dövas förbundet få bidrag med ändamål till verksamhet för finlandssvenskar.

Hon brukar ha bra sinne att märka saker och få igenom förändringar, även kunnig översättare. När jag deltog med i Finlands dövas förbundets styrelse från 1986–1987, var hon den enda teckenspråkstolk och hon hjälpte även till att översätta material till svenska. Hade hon inte varit där skulle jag aldrig få material på svenska på styrelsemöte.

Även på svenska arbetsgrupp var hon aktivt med fram till 2002, grundade vi Finlandssvenska teckenspråkiga rf, hon var inte med och grundade föreningen, utan var ett viktigt stöd bakom fram till grundande av föreningen. Det var väldigt fin bok att föreningen fick egen historiebok.

Genom föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. fick Birgitta den första utmärkelse av föreningen i Vasa. Föreningen planerade också en historiebok till 2005, och Birgitta ställde upp att skriva ihop boken åt föreningen.

Det är mycket man kan säga om Birgitta, hon har uträttat väldigt mycket, utan henne vet jag inte hur det skulle se ut idag för finlandssvenska dövas situation Utan henne skulle det inte se ut som det är idag. Vi har mycket att tacka Birgitta för, att hon gjorde väldigt mycket för oss.

Tack för allt Birgitta Wallvik, Vila i frid