Dövundervisning 170 år

Dövundervisning 170 år

Livs projektet arrangerar ett seminarium för att fira dövundervisning 170 år. Carl Oscar Malm grundade Finlands första dövskolan för 170 år sedan.

Seminarium arrangeras den 1 oktober, kl 13.00 – 15.30 och hålls i Ljusa Huset, Ilkkavägen 4, Helsingfors

Under dagen kommer det att presenteras Livs-projekt, bildshow och historia.

Alla är hjärtligt välkomna att delta med på seminarium. De som önskar att få kaffe måste anmäla senast 28.9 till janne.kankkonen@humak.fi.

 

Seminarium arrangeras av Humak genom Livs-projekt.

Ytterligare information: http://livs.humak.fi/finlands-dovundervisning-fyller-170-ar/