FPA information på finlandssvenskt teckenspråk

FPA information på finlandssvenskt teckenspråk

Ni vet att FPA tolktjänst har information på teckenspråk, både på finlandssvenskt teckenspråk och finskt?

FPA har även börjat med att skicka ut nyhetsbrev på svenska och finlandssvenskt teckenspråk, nyhetsbreven skickas ut via epost.
Det är möjligt att anmäla och prenumerera på nyhetsbreven, de innehåller information som är mest aktuellt.
Ni kan meddela via epost till laura.rahka@fpa.fi om ni vill ha nyhetsbrev.
Video som finns i nyhetsbreven finns även samlade på en sida i Youtube, de har en kanal som heter Centret för tolkningstjänst för handikappade. På den sidan finns information, frågor och svar m.m.
Om ni söker själva i Youtube måste skriva på finska namnet Vammaisten tulkkauspalvelukeskus.

www.fpa.fi har sida för funktionshindrade där en undersida med information om tolkningstjänst. Information finns på svenska och video på finlandssvenskt teckenspråk, alla videos kan hittas i Youtube via Kelakanava.

Kundblankett. Om du ännu är osäker på hur fylla i eller om har fyllt i rätt information finns guide på teckenspråk, finskt teckenspråk. Hittas här: https://www.youtube.com/watch?v=DhOAQPgTNuY

FPA försöker förbättra sin kommunikation även på svenska och finlandssvenskt teckenspråk.
Om du har respons eller önskemål på hur och vad FPA ska informera så ta gärna kontakt med oss så vi kan ge information till FPA.
Genom att ge respons och ha ett bra samarbete kan tolktjänsten utvecklas till det bättre!

Youtube: Centret för tolkningstjänst för handikappade/ Vammaisten tulkkauspalvelukeskus
https://www.youtube.com/channel/UCJMv8_tOwxtNDHmtjR0m92w/videos

Youtube: KelaKanava:
https://www.youtube.com/user/Kelakanava/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=13