Ilkka Kanerva in memoriam

Jag vill meddela sorgebud om Ilkka Kanerva som gick bort den 14 april 2022. Han var aktiv som riksdagsledamot och har gjort otroligt mycket under hans tid som ledamot.

Vi har haft möjlighet att få träffa honom tidigare. Vill berätta att vi var en grupp från finlandssvenska teckenspråkiga rf, som åkte ihop till Åbo och träffade Ilkka Kanerva 2006. Vi mötte honom i restaurangen och diskuterade om finlandssvenska dövas framtid och även om situation om finlandssvensk teckenspråkstolk. Jag minns att Ilkka hade tid att lyssna på oss och inte haft bråttom alls.

Oavsett att han tillhör samlingspartiet, så lyssnade han på oss och tar det vi lyfte upp framåt. Han var aktiv som riksdagsledamot och satt med från 1975 och fram till att han gick bort. Riksdagen hade haft en minnestund för honom, det som berör var att han var den som satt längsta period i riksdagen sammanlagt 46 år.

Ilkka gick bort 74 år gammalt av sjukdom, jag vill ära hans minne. Vila i frid, Ilkka.