Informationspaket – coronavirus

Kort information om vart kan hitta samlad information kring coronavirus. Ni har säkert märkt det finns många olika informationskanaler, nyheter, direktsändningar m.fl.

Här har vi samlat ihop länkar där ni hittar information, bästa stället just nu är att besöka Dövas förbunds webbsida där de har en sida med samlad information kring coronavirus på teckenspråk, det mesta är på finskt teckenspråk. 
Finns också finlandssvenskt teckenspråksvideo.

Finlands Dövas Förbunds samlad information om coronaviruset

Regeringens information om undantagsförhållanden (På Finlandssvenskt teckenspråk)

Vi inom föreningen kontaktar även tjänstemän och myndigheter för att uppmärksamma behovet av information på finlandssvenskt teckenspråk, detta arbete tar tid. 

Det finns olika personer som ni kan ta kontakt med i behov av stöd och information.

*Dövpräst Maria Lindberg, mobilnummer 050 3427129

*Passi-programmets två anställda kan ni också ta kontakt med, Maria Kursi även på finlandssvenskt teckenspråk. Mer information hittar ni i länken ovanför.

*Dövas förbunds regionsarbetare stödjer er också i olika ärenden och besvarar frågor. 

Vi, Magdalena och Sissi, försöker efter vårt bästa förmåga dela med information, detta ska ske parallellt och undvika att det blir överlappad information eller för mycket. Därför lönar sig att kolla Dövas förbunds sida som är mest aktuellt och uppdateras. 

Nu ta hand om er, kontakta med varandra och stödja varandra.

Ni får även kontakta oss vid frågor. 

Vi ses snart igen, via video!