DSC01428

Kulturdag på teckenspråk i STOA, Maj-Lis Sundell och Birgitta Wallvik

Två medlemmar i Finlandssvenska teckenspråkiga