Lev i vårt språk (Livs) 2 slutseminarium

Lördag 15.2.2020
Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors

Program

Kl. 12:00-12:30, aula
Fri diskussion
Kl. 12:30-14:00, auditorium
Välkommen, Liisa Halkosaari
Pitch, Livs-studerandena
Kl. 14:00-15:00, aula
Posterpresentationer av Livs-studerandena
Kaffe
Kl. 15:00-16:00, auditorium
Allmän diskussion
Program av Livs-studerandena
Betygsutdelning
Modersmålets sång

Anmäl dig via länken senast sö 9.2.2020

https://www.lyyti.fi/questions/6ff28e876d