Minnesdag

Minnesdag i Vanda

Torsdag 25.10 klockan 8.30 – 16.00 ordnar Dövas Servicestiftelse i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf minnedag i Original Sokos Hotel Vanda.

Passi-program och Finlandssvenska Teckenspråkiga rf ordnar tillsammans MINNESDAG I VANDA för dem som är intresserade av minnet.

På dagen ges information om minnessjukdomar, hur man sköter dem och om hjärnas hälsa.

Gemensam diskussion på teckenspråk för möjlighet till socialt utbyte, upplevelser och stöd för det dagliga livet.

Dagen och måltiden är gratis för deltagarna.

Ansökan: Be om att få ansökningsblankett av Cecilia Hanhikoski. Skicka ansökan till Maria Kursi senast 8 oktober 2018.
Behöver du skjuts? Kontakta gärna Cecilia!