Skolträff – Busstransport

Buss skjuts till Borgå

Fredag 29.9.23
Helsingfors:
Tågstation kl 9.00 – 9.45
Flygstation kl 10.00 – 10.30

Buss skjuts till Helsingfors

Söndag 1.10.23
Borgå:
Ännu plats kl 14.00
Flygstation kl 15.00
Tågstation kl 15.30