Symposium om och med finlandssvenskt teckenspråk

Boka 3–4 november 2022 i din kalender för ett symposium om och med finlandssvenskt teckenspråk!

Välkommen till symposiet ”Med rätt att teckna. Symposium om finlandssvenskt teckenspråk” vid Helsingfors universitet 3–4.11.2022! På agendan: aktuell forskning och insyn i livet som finlandssvensk teckenspråkig i Finland. ​

Bland föredragshållarna bl.a.: Jan-Ola Östman, Karin Hoyer, Tommi Jantunen, Satu Siltaloppi, Juhana Salonen, Hanna Lindberg, Laura Kanto, Janne Kankkonen med flera.

Symposiet är avgiftsfritt men kräver anmälan. Vi återkommer i höst med närmare information och ett detaljerat program.

Vi önskar er en skön sommar!

Arrangörskommittén:

Lieselott Nordman (ordf., Helsingfors universitet), Maria Andersson-Koski (Helsingfors universitet) och Magdalena Kintopf-Huuhka (Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.)