z

Språkplanens medarbetare

Hejsan!

Mitt namn är Elin Westerlund och ni känner säkert till mig som föreningens vice ordförande.

Låt oss lämna det åt sidan, för ett tag.

Nu jobbar jag med språkplanen för finlandssvenskt teckenspråk.

Vad är syftet med språkplanen? Syftet är att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket, ge styrka till språkanvändarna och att språkanvändarnas antal ökar i framtiden. Flera olika områden ingår i språkplanen. De är till exempel undervisning, teckenspråkstolkning, forskning och politik.

Om du vill diskutera språkplanen eller har idéer för den, så kan du ta kontakt med mig via e-post.

E-postadressen är elin.westerlund@dova.fi

Jag jobbar med språkplanen ända till november 2021.

Vi ses!