Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreslås få AK-understöd

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreslås få AK-understöd. Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har fått besked om att deras ansökan om understöd för teckenspråkiga finlandssvenskar i åldern 50 – uppåt har beviljats av […]