Finlandssvensk och döv – en osynlig minoritet

Finlandssvenskt teckenspråk är ett av Finlands minsta minoritetsspråk. Att vara finlandssvensk och döv är inte en dans på rosor, när teckenspråkstolkar och stöd för teckenspråket är en bristvara i vardagen. […]