Cirkusföreställning och workshop för barnfamiljer

Hej barnfamiljer! Välkommen på cirkusföreställning och cirkusworkshop söndag 15.8 kl. 13–16! Tre föreningar samarbetar kring arrangemangen: Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., DHBS och Viittovat perheet ry. Teckenspråkiga andelslaget Ursa Minor med Noora […]