Presentation av Ellen Wenman

Hej alla! Jag heter Ellen Wenman och jobbar som kontorsassistent på Finlandssvenska Teckenspråkiga. Min första arbetsdag var den 15:de april, jag jobbar på FST över hela sommaren, och min sista […]