Kurs för finlandssvenskar seniorer

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar en kurs till finlandssvenskar seniorer. Kurs ordnar 10.-11.10.2022 i Kokouspoukama, Emsalö.    Programmet börjar på måndag den 10.10 kl.12.00 med lunch och programmet avslutar på tisdag 11.10 […]