Post Tagged with: "finlandssvenskt teckenspråk"

  • Näktergalen pjäs - Janne Kankkonen

    Näktergalen pjäs

    Näktergalen pjäs har premiär den 2 december och föreningen har gjort gruppbokning den 10 december för sin medlemmar. Näktergalen är en berättelse om en fågel, som kejsaren vill ha till […]

  • LIVS-projekt första informationträff

    LIVS-projekt första informationträff

    LIVS (Lev i vårt språk) – projektet som har fått stöd för utbildningsprogram till teckenspråksinstruktörer, hade sitt första informationsträff 18.4.2016. På plats var riksdagsledamot Mikaela Nylander, som är ordförande i […]