Finlands Dövas Förbund – Björneborg 11.6 förbundsmöte

38 deltagare från 27 föreningar samlades till förbundsmöte i Björneborg lördag 11 juni 2016. Julia Småroos-Hirvelä och Lena Wenman representerade Finlandssvenska teckenspråkiga där. Mötet var bra men gick mycket snabbt. […]