Framtid för FST? -med Mikaela Nylander

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har många kontakter med olika organisationer och andra instanser i samhället. Vi försöker diskutera med dem hur vår förening kan fortsätta och utveckla sin verksamhet. Det är […]