Post Tagged with: "Konstens natt"

  • Konstens natt 2017

    Konstens natt 2017

    Finlandssvenska teckenspråkiga rf har haft öppet hus på konstens natt på Tilkgatan 7 i samarbete med Ursa Minor. Det ordnades många olika program som ansiktmålning, sagoläsning och även kunde man […]

  • Konstens natt - Maja Andersson

    Konstens natt

    Snart är det konstens natt i Helsingfors, vi ordnar även hos oss i Finlandssvenska teckenspråkiga rfs kansli, tilkgatan 7, Helsingfors. Torsdag den 24 augusti klockan 16.00 – 20.00 har vi […]