Lillajul

Finlandssvenska teckenspråkiga rf ordnar årets sista träff – Lillajul den 10.12 klockan 13-16 i Helsingfors dövas förenings lokal Kuutio (adress: Köpkroken 1, Helsingfors). Programmet innehåller bland annat julgröt, lotteri (julltema), […]