Information om FPA tolkservice upphandlingen

Information om FPA tolkservice- resultat av upphandlingen FPA offentliggjorde resultatet från konkurrensutsättning för tolkservicen som gjordes i våras, informationen publicerades 19.9. I den första informationen finns det över 450 teckenspråkstolkar […]