Arbetsgrupp för revitaliseringsprogram

Hej, Skulle du vara intresserad av att komma med i en grupp som börjar planera ett revitaliseringsprogram för finlandssvenskt teckenspråk? Revitaliseringsprogram betyder vi diskutera olika delar behöver bli förstärkta, t […]