Program för Österbotten

Hej du förälder till dövt, hörselskadat eller CI-barn som bor i Österbotten region! Vi Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar distansprogram till svenskspråkiga familjer som har döva, hörselskadade eller CI-barn som bor […]