Språkmentorverksamhet

Kort information och nedan finns längre text från video: Vi söker intresserade mentorer, finlandssvenska teckenspråkiga döva.Mentor = ska träffa LIVS3 studerande för att använda teckenspråk.Träffar är 1 gång i veckan […]