Temadag på finlandssvenskt teckenspråk i Vasa 27.4

Program i Vasa 27.4.2019   Humaks Livs 2 -utbildning för tolkar och föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar tillsammans en temadag på finlandssvenskt teckenspråk i Vasa 27.4.   På förmiddagen ska Tomas Hedberg berätta om teckenspråket […]