Stea understöd 2022

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har fått understöd från STEA med start 2017 för verksamheten, vi har gjort ansökning varje år. Nästa år ändras system att vi får beslut 1 år […]