Finlandssvenska teckenspråkiga rf uttalande angående FPA tolktjänst nya villkor

Finlandssvenska teckenspråkiga rf vill göra ett utlåtande kring FPA tolktjänst nya villkor som har orsakat mycket oro och diskussioner. Majoriteten av dessa sker på finska och våra resurser är inte […]