Aktuellt inom handikappolitik (VAMPO)

Vad händer inom handikappolitiken i Finland? Finlands handikappolitiska program (VAMPO) har varit i kraft mellan år 2010 – 2015. Ett avslutningsseminarium hölls 10.3 i Institutet för hälsa och välfärd THL […]