Medlemsträff 11.5 och extra årsmöte

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs medlemsträff 11.5 kl 12-16 Vi börjar med extra årsmöte (kl 13-14.30). Vi har också gäst Hanna Lindberg, forskare historiskt om finlandssvenska dövas rättigheter. FST bjuder på Mors-dag […]